NY INFORMASJON:

Grunnet covid-19 situasjonen som foregår globalt er vi nødt til å utsette festivalen. Vi håper på å kunne gjennomføre festivalen til høsten, og kommer tilbake med konkret informasjon så raskt det lar seg gjøre. Du kan fremdeles sende oss mail dersom du vil delta på festivalen!

FRISK PUST FESTIVALEN / 2020

Trikkehallen

høsten 2020

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon